top of page

Jiangsu New Year's Eve Concert 2014-2015

Jiangsu Broadcasting

Zhenjiang Sports & Exhibition Center

Jiangsu, China

Lighting Design by:
TOM SUTHERLAND

Lighting Design

2014/2015

bottom of page